• ANTECOM
 • Profil
 • Reference
 • Komunikace
 • Vydavatelství
 • Kontakt
 • PR považujeme za primární a strategický nástroj.
  V naší architektuře řízení projektů jsou proto ostatní nástroje
  marketingové komunikace podřízené vizi PR.

  Klientům neslibujeme zázraky na počkání, protože kvalitní
  a korektní PR je běh na dlouhou trať. Společně při něm
  postupujeme od mety k metě a reagujeme na stále
  se měnící okolní podněty. Úspěch je odrazem profesionality,
  důvěry a kvalitního vztahu, který se mezi námi
  a klientem přitom vytváří.